banner
Study group training

10:00 - 12:00u
Veldhoven

Gasshuku 2020

May 20th - 24th
Veldhoven

Stichting Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu Nederland

Koryu Uchinadi is een stroming in de Martial Arts die probeert de originele manieren en technieken van het Karate Jutsu te beoefenen, te onderhouden en daar waar verloren gegaan te her ontdekken. Hanshi Patrick McCarthy (9th dan) is de voorzitter van de IRKRS (International Ryu Kyu Research Society) en de drijvende kracht achter het Koryu Uchinadi. Nadat in een aantal europese landen (o.a. Duitsland, Denemarken, Belgie) het KU al was geintroduceerd is nu ook in Nederland een formele start gegeven.

irkrs logo

In Nederland is een stichting gevormd die het KU uitdraagt, de stichting Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu Nederland. De stichting stelt ten doel om het Koryu Uchinadi in Nederland te introduceren en het uitdragen van de kennis en vaardigheden van Koryu Uchinadi als hoogwaardige Martial Arts organisatie, gebaseerd op respect en waardering voor haar individuen.

De organisatie stimuleert tevens de diverse invalshoeken mbt Martial Arts en zoekt naar de fundamentele kennis van zelfverdediging in relatie met het functioneren van het menselijk lichaam. Dit om voor haar deelnemers uiteindelijk te komen tot een (gezamenlijk) continu leerproces. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de oefeningen op een fysiek verantwoorde manier, technisch zuiver en met een grote praktische waarde worden uitgevoerd.

Belangrijk kenmerk van het Koryu Uchinadi is dat het open staat voor de diverse stromingen binnen de Martial Arts en daardoor ook voor iedereen weer nieuwe aspecten met zich meebrengt. Dit resulteert tevens in actieve vriendschappelijke relaties met zuster organisaties (bv België en Duitsland).

Bestuur
Het dagelijkse bestuur van KKJN bestaat uit de volgende personen:
logo
Aanmelden

Aanmelden KKJN

Contact

Stichting KKJN
p/a Postakkers 35
5521 AR Eersel
Nederland

E-mail

IRKRS Informatie
Koryu-uchinadi.com
Interview McCarthy
Information - English

English information